top of page

Vēsture

Capoeira kā cīņas māksla uzsāka savu attīstību vergu īpašnieku plantācijās. Vēlāk, pēc verdzības atcelšanas, capoeira no apmetnēm pārcēlās uz pilsētām, taču tur tā tika izmantota nevis kā līdzeklis, ar kuru varētu cīnīties par savu brīvību, bet gan kā izdzīvošanas veids pilsētas nelikumīgajos darījumos. 

1932. gadā mestre Bimba uzsāka capoeiras pasniegšanu. Viņš izveidoja stilu Capoeira Regional, kas atšķīrās no agrīnās capoeiras. Vēl viens cilvēks, kurš ieņem nozīmīgu vietu capoeiras vēsturē ir mestre Pastinha. 1941. gadā Pastinha nodibināja akadēmiju. Pastinha tika atzīts par capoeiras filozofu un mākslinieku. Viņš pievērsa lielu uzmanību capoeiras tradīcijām gan mūzikas, gan arī vēsturiskajā aspektā.

Capoeira vēsture sākās jau 18. gs.  Vecākā zināmā capoeira apraksta autors ir Melo de Morais Filho, kurš tolaik dokumentēja populārās tradīcijas Brazīlijā. Vergi Brazīlijā, cīnoties par savu brīvību, izveidoja capoeira. Kopš tā laika capoeira ir attīstījusies un, šodien ir zināmi divi capoeira pamatstili. Viens ir Capoeira Angola un otrs ir Capoeira Regional. Capoeira Angola ir lēnāka, kamēr Capoeira Regional ir ātrāka, tajā ir adoptētas kustības no citām cīņas mākslām, kā piemēram Svate un Batukue.

Rugendasroda.jpg
Contact
bottom of page