top of page

Jelgavas Kapoeiras Centrs

Nodarbības 

 Jebkurš, kam ir vēlme trenēties un apgūt afro brazīļu cīņas mākslu kapoeira, ir aicināti pieteikties nodarbībām. Iepriekšēja sagatavotība un pieredze citos sporta veidos nav nepieciešamas. 

 Mūsu klubs ir salīdzīnoši jauns, pagaidām mums nodarbības dalās divās grupās, 1.bērni un 2. grupa pusaudži, pieaugušie. 

 

Dalības maksa: 


Dalības maksa ir EUR 35 mēnesī par 2 nodarbībam nedēļā. Apmaksa notiek par katru kaledāro mēnesi (līdz 15.datumam). Ja nodarbības apmeklē divi vai vairāki dalībieki no vieņas ģimenes, tad tiek piešķirtas atlaides.

bottom of page